นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.tradesinka.com 

ประกาศอัพเดท

นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:18:42 น. เข้าชม 153 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉลียงทิศเหนือและเป็นสูญสิ้นกระทำการกลุ่มเมืองภาคสุริยาออกย้วยเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แผ่นดินล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ของหัวมณฑลฝ่ายนอกเหนือแบบเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี ประเทศหนองหาน มณฑลนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกทม. 564 กิโลเมตร มีอาณาจักรเดา 11,730 ตารางกม. (ราว 7,331,438.75 ไร่) ชั้นที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของมณฑลและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมปราศจากข้อเสีย บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตดูแลโถงใหญ่ยิ่งในบ้านเมือง สมัยปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือ เป็นสูญสิ้นกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและขนมธรรมเนียมภาคอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มณฑลตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรยึดถือในสังคมเรียนรู้พงศาวดารและโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนก่อนพงศาวดารที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเติบโตในระดับสูง และอาจออกอากาศความพัฒนานี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆดุจยิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบใหญ่ที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเรขาปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีเกิดในวิชาประวัติศาสตร์ตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อกระบวนไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชไม่สบายด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคาดการณ์ว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมเรืองกำลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น เมืองอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการสู้รบ กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับกองทัพไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายกำเริบเสิบสานเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายน้ำโขง และมีท่วงท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ ปางแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากผลฝรั่งเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เรียกว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยรักษาพยาบาลเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในภา 25 กิโลของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ภาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นเมืองหมดไปกลางของหัวนครหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สิ้นสุดราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานีสมัยนี้) ห่างจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เพราะว่ามีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองกระจ่างปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเนื่องจากเหตุทางด้านความกระชับและการพาราระหว่างรัฐ อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อมณฑลตราบใดใกล้เคียงปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร โดยตลอด จ. จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปรการดำเนินงานจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรบริหารราชการพื้นโลก งดการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงมากเกินเฉพาะจังหวัดและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินแค่จังหวัด "อุดรธานี" เฉพาะ ดุจไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงโครงงานของสูญสิ้นกลางการดำเนินงานในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยทำงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 ฯลฯ แหล่งท่องตะลอนทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองเข้าใจ สวนทั่วไปหนองกระจ่าง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ที่อยู่ท่องเตร็ดเตร่ทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักภาราจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอภารา วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่ตำนานโฮจิมินห์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ แหล่งท่องตะลอนศิลปจารีตรีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.เมือง ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนโภชนา สงกรานต์นครอุดรธานี อ.ภาราอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี มณฑลสวนสาธารณะหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานภารกิจจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงดวงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญประทัดคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นออกตัวผ้าพื้นมณฑล บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางผนึกการท่องท่องเที่ยวกับเมืองใกล้เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานความสัมพันธ์-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศดวงตะวันตกของตัว มณฑลเพราะเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราจังหวัดอุดรธานีได้กระทำการปรับปรุงหนองเข้าใจขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงพัฒนาพระชนมวสันต์ครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับชั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานผนึกระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกเฉลียงทิศอุดรจะมีพระพระราชวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพื้นที่เพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะอัมพุชินี เป็นสวนหลวงเพราะว่าใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมหนองบัวตั้วอยู่ในเขตอำเภอนครอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ต้นเติมแต่งไว้ทำนองเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์ปกติธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า เมืองจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5เมือง(จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-สายธารพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-ลำธารพอง-แม่น้ำเหือง,อุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-แม่น้ำปาว-สายธารห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำการทำศึก-ลำน้ำพุง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำลำธารน้ำที่ประธานของภาคตะวันออกเฉลียงนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เอ้เช่นนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการโครงการท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและกลุ่มพืชเตรียมการข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีหน่วยปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จ.จังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีคณะป้องกันอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1บัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอพารา เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธานีกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วเขตอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีจังหวัดกาฬสินธุ์และเขตอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องท่องเที่ยวล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงจันทร์เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สถานที่ประธานทางตำนาน/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1 ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์พาราจังหวัดอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอนครอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนประชุมพัฒนาราม อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ติดตั้งพรมปูพื้นงานแฟร์ ลาซาล สำโรง

(โฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 2 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

DOFIX นำเข้า และ จำหน่าย ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้ว ม่านห้องเย็น ม่านกันแมลง ราคา ขายส่ง ทั้งแบบยกม้วน และ ประกอบชุดสำเร็จรูป

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 2 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

สล็อต ออนไลน์ สมัครรับโบนัสฟรี 50 เปอร์เซ็นต์ ฝากไม่มีขั้นต่ำ

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 23 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้

( ระยอง) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 29 ต.ค. 2563

ราคา 5,000,000 บาท

เข้าชม 35 ครั้ง

สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้

( ระยอง) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับกระเป๋า 18 ต.ค. 2562

ราคา 5,000,000 บาท

เข้าชม 147 ครั้ง

ต้องการให้เช่าที่ดินเปล่าถมแล้วราคาถูกพื้นเทคอนกรีตในถนนนวลจันทร์ซอย 36 กรุงเทพมหานคร

( กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน 22 ก.ค. 2562

ราคา 35,000 บาท

เข้าชม 157 ครั้ง

ต้องการให้เช่าที่ดินเปล่าถมแล้วราคาถูกในถนนนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

( กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน 22 ก.ค. 2562

ราคา 20,000 บาท

เข้าชม 129 ครั้ง

https://www.kingluca88.com/

( กรุงเทพมหานคร) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง 2 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ทนายคดีอาญา ทนายคดีแพ่ง ทนายคดีแรงงาน ทนายคดีผู้บริโภค ทนายคดีครอบครัว ทนายนนทบุรี ทนายบางใหญ่ ทนายบางเลน ฟ้องคดี ว่าความ ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม

(โฆษณาฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 11 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 260 ครั้ง

วอลเปเปอร์ผ้าแคนวาส พระนคร ดุสิต

(โฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 2 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:18:42 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน