เหม็นยางอุดรธานี | www.tradesinka.com 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:11:26 น. เข้าชม 133 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏมณฑลลุ่มน้ำแอมะซอน มณฑลบราซิลและแว่นแคว้นเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นนครอื้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า รุกขชาติไห้ เมื่อปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางทำเป็นนำมาดูถูกดำของดินสอได้ จึงอื้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นคำยากใช้ในเมืองประเทศอังกฤษและบ้านเมืองฮอลล์แลนด์เฉพาะ ศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่คร่ำคร่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเอิ้นว่า ต้นยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการเลือกใช้ตระกูลยาง เพราะว่าพืชผลน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยแค่ใดนั้น จะขึ้นกับวัตถุปัจจัย 3 อย่าง คือ ชนิด สภาพแวดล้อม และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพโอบล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะชี้ขาดใจว่าจะเลือกปลูกยางจำพวกใดนั้น ควรยึดมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นจำพวกที่ให้ผลิตกรรมชั้นเยี่ยมและมีความสมสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของกสิกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการพินิจตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดรธานี 1. สังเกตว่าภูมิประเทศปลูก มีสภาพห้อมล้อมใดที่ไม่พอเหมาะสม เป็นข้อกำกัดที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันมากน้อยเพียงใด ทำเป็นแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ และส่งผลชนต่อการให้ผลผลิตมากน้อยพางใด เช่น เป็นพื้นที่ที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดรุนแรง พท.ที่มีลมแรง หรือพื้นที่มีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. สังเกตลักษณะเป็นนิตย์ชนิดแต่ละประเภทจากสิ่งพิมพ์คำชักจูงเหม็นยางอุดรจำพวกยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยล้วนๆรูปพรรณที่ไม่ปกติต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อเล็กแล้วคัดออกเสียงตระกูลที่ทำได้ปลูกในภูมิประเทศนั้น ๆ ได้ 3. หลั่นที่ของประเภทที่ให้ผลิตกรรมสูงจากงานพิมพ์คำชักชวนตระกูลยาง แล้วคัดเลือกกลุ่มที่ให้ผลิตภัณฑ์ดีเลิศนัยว่าเป็นพันธุ์ที่เหมาะเพราะด้วยปลูกในพื้นที่ดังพูด ปัจจัยเหม็นยางอุดรสภาพโอบที่นำมาใช้เป็นข้อสังเกตในการออกเสียงตระกูลยาง สภาพแวดล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวไร่ชาวนารม และสภาพโอบล้อมในทำเลที่ตั้งปลูก ซึ่งการชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเนื่องพืชผลยางนั้น เป็นวัตถุปัจจัยที่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นชาวไร่จึงควรปฏิบัติการตามคำชักจูงเพราะด้วยรังสรรค์ผลสิ้นสุดในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่ตั้งปลูกจัดเป็นเหตุบังคับหรือสิ่งของที่ปราศจากช่องเลือก แต่งและเปลี่ยนได้ยาก แต่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิต ดังนั้นการคัดลงคะแนนประเภทยางจึงต้องนำสิ่งของนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์การลงคะแนนจำพวกยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพภูมิประเทศ ชนิดและสมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีโภคทรัพย์ทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความเหมาะสมสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน กลุ่มยางบางตระกูลให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดีในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์แบบสูง แต่ครั้นนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตภัณฑ์ ลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปพรรณของจำพวก ในขณะที่บางประเภทการให้ผลิตผลไม่ แปรไปตามสภาพโอบล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ดีพร้อมมากน้อยเพียงใดและสังคายนาได้หรือไม่ ในกรณีที่เกลาไม่ได้ควรเลือกตั้งชนิดยาง ใดที่พอเหมาะสมกับเขตปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปพรรณเป็นดินเหนียวหนืด มี การถ่ายน้ำเลว ควรคัดเลือกปลูกตระกูลยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางใคร่ดินที่มีหน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร เหตุด้วยให้ รากเก่งยึดเกาะได้อย่างมั่นคง การปลูกยางในพท.ที่มีหน้าดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งดังบอก ควรจะเลือกตั้งกลุ่มยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเทียบเท่า เกรดน้ำใต้พิภพ ในสภาพพท.สมสมสำหรับการปลูกยาง ระดับน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางกลุ่มที่ชาวนาเก่งคัดเลือกปลูกได้ ความลาดชันของตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดยางโดยครอบคลุมไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในภูมิประเทศลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พื้นที่เป็นควนเขา เนื่องมาจากจะทำเอาต้นยางโน้มโยก เนื่องด้วยแตกกิ่ง และทรงพุ่มในลำดับชั้นสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางกลุ่มจึงไม่ควรสม เหตุด้วยปลูกในภูมิประเทศลาดชัน แต่มียางบางตระกูลสมสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพเขต ดังเอิ้น 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละทำเลที่ตั้ง ชนิดและความรุนแรงในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพ ที่ควรสมต่อการแพร่สะพัด ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะเรียนรู้และดูดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในเกรดรุนแรงมากน้อยพ่างใด สำหรับที่จะได้พิพากษ์ใจเลือกประเภทยางที่ค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความร้ายแรงของลม ลมเป็นมูลเหตุประธานของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในตำแหน่งที่ตั้งปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กิโลต่อครู่ (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยตลอดแล้วในเขตปลูกยางของมณฑลไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย งดตำแหน่งที่ตั้งในบางบุรีของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือ เช่น พระอินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุก จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความดุเดือดของลมในตำแหน่งปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนพันธุ์ยางปลูกในเขตบุรีต่าง ๆ เหล่านี้ต้องดูเลือกตั้งพันธุ์ที่กำราบลมได้ดี รูปร่างเสมอพันธ์ รูปร่างปกติพันธุ์ที่จะต้องนำมาวิเคราะห์พร้อมกันกับสภาพห้อมล้อม เพราะด้วยหาความควรสมใน การกำหนดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายชนิด เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลเก็บเกี่ยว การดูผลผลิตว่าดีมากน้อยพางใดจะพิจารณาเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มให้และลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ อื้นคือ ผลเก็บเกี่ยวในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลผลิตยางบางชนิด อาจจะให้ผลิตผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลเก็บเกี่ยวสูงได้ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตกรรมได้ดี จัดว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลตอบแทนจากการปลูกยาง ผลผลิตในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะไม่มีเครื่องกีดขวางจากฝน ควรจะเป็นตระกูลที่ผลผลิตลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ดั่งไรก็ตามกสิกรควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะจะเป็นเหตุให้กระทบกระเทียบต่อการให้ผลิตกรรมและการพัฒนาเจริญงอกงามของต้นยางในระยะต่อมาผลิตผลจนถึงใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นชนิดที่เติมผลเก็บเกี่ยวได้มากตราบใดมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการเติบโตเจริญเติบโตของต้นยาง พันธุ์ยางที่มีการเติบใหญ่เจริญเติบโตเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายสักว่าจะได้รับผลชดใช้เร็วขึ้น ส่วนการเจริญเติบใหญ่ระยะระหว่างกรีดจะเชื่อมพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เติมให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบใหญ่เจริญงอกงามจึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม กลุ่มยางแต่ละชนิดจะมีประเภทการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขีดเส้นระยะปลูก โดยประเภทยางที่มีรูปพรรณการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาปก ปกจัดเป็นส่วนที่เด่นของต้นยาง เนื่องมาจากเป็นอู่ให้ผลิตกรรมโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความสมสมที่สมสมทั้งเปลือกเดิม (กระจาย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกหุ้มงอกใหม่ เพราะด้วยเปลือกนอกงอกใหม่ควรพินิจความไวในการงอกประกอบกิจ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เพราะว่ามีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับรอยแผลกรีด ตามปกติพันธุ์ยางที่ปกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละกลุ่มจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางจำพวกจะแสดงความเสียหายดุเด็ดเผ็ดมันจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความต้านทานโรค โรคที่ประธานที่เกี่ยวพันข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรลงคะแนนเสียงพันธุ์ที่ต้านทานโรคที่กระจัดกระจายรุนแรงในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความรับมือลม ประเภททรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเด่นต่อการรับมือลม ตามปกติรูปพรรณทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เท่าเทียม จะปวกเปียกต่อการกระโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในภูมิประเทศเล็ก ในกรณีที่อยากปลูกยางในภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมสมบางชนิด เช่นทำเลที่ตั้งที่กล้าดินตื้น พื้นที่ที่มีตำแหน่งน้ำใต้ดินสูงและพท.ลาดชัน จะต้องคัดเลือกกลุ่มยางที่เชี่ยวชาญปรับตัวเข้ากับสภาพตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สมสมนี้ได้ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่หมู่นี้จะมีผลต่อการโตขึ้นเติบใหญ่และผลผลิตต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อปริมาณต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ประสงค์ปลูกต้นชิดซึ่งมีปริมาณต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ เติบใหญ่เติบใหญ่และผลิตภัณฑ์มากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงบ่ายชนิดยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่วงท่าเปลือกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางทรวดทรงวิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาปางเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายมูลเหตุ เช่น ชนิด ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพแวดล้อมและสภาพดินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใดต้นเหตุโดด 2หรือหลายเหตุผลร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับประเภทยางที่เป็นเปลือกแห้งง่าย ชนิดยางที่แนะนำให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำพินิตจำพวกยางแก่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวคราวจากผลงานศึกษาวิจัยการปรับปรุงประเภทยาง เพราะด้วยพินิตชนิดยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา แต่เพราะปัจจุบันนี้ไม้ต้นยางพารามีความเด่นดุจยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของแว่นแคว้น เป็นเหตุให้ชาวนาชาวไร่ได้รับผลทดแทนจากผลิตผลเนื้อไม้เติมขึ้น ดังนั้นคำชักจูงกลุ่มยางปี 2546 สถาบันค้นคว้ายางจึงได้เปลี่ยนคำชักนำจากเดิม โดยแบ่งกลุ่มยางชักนำเป็น 3 พรรค คือ ตระกูลยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูง ชนิดยางที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูง เพื่อให้ชาวนาคัดเลือกตระกูลได้ตามเป้าหมายของการปลูก ประเภทยางที่ชักชวนให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามเป้าประสงค์ของการปลูก ดังนี้ แวดวง 1 กลุ่มยางผลิตกรรมน้ำยางสูง เป็นตระกูลที่ให้พืชผลน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกตั้งปลูกชนิดยางในวงการนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง สังคม 2 จำพวกยางผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ทั้งผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตผลน้ำยางสูงและมีการเติบโตเติบโตดี ประเภทต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดร พรรค 3 ชนิดยางผลิตผลเนื้อไม้สูง เป็นชนิดที่ให้ผลิตกรรมเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเติบใหญ่เจริญเติบโตดีมาก ลักษณะลำต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางจะอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่ากลุ่มยางในภาคีที่ 1 และ 2 พอเหมาะเหตุด้วยเป็นชนิดที่จะปลูกเป็นสวนป่าสำหรับการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี จำพวกยางในแต่ละสังคมที่แนะนำ จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดยิบของข่าวคราว ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางชั้น 1 พินิตให้ปลูกโดยไม่คับแคบเนื้อที่ปลูก ชนิดยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดสอบและเรียนรู้ ลักษณะต่าง ๆ ดั่งรัดกุม เหม็นยางอุดร จำพวกยางชั้น 2 ชักชวนให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละตระกูลควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเล่าเรียนรูปพรรณบางชนิดเพิ่มเติมเติม ชาวนาชาวไร่ที่มีความอยากจะเลือกปลูกจำพวกยางชั้นนี้ควรรับคำพินิตจากสถาบันค้นคว้ายาง

ประกาศอัพเดท

ขาย ซ่อม รถยก ทุกยี่ห้อ ทุกชนิด แฮนด์ลิฟท์ สแตกเกอร์ โฟล์คลิฟท์ ล้อ อะไหล่

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 15 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 303 ครั้ง

รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ลงประกาศฟรีลงประกาศฟรี 23 ก.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

SENRAN KAGURA Peach Beach Splash

( กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 23 ก.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก, ขายคอกกั้นเด็ก, คอกกั้นเด็กราคาถูก, คอกกั้นเด็ก pvc, ที่กั้นเด็ก, รั้วกั้นเด็ก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 227 ครั้ง

www.ohobaby.com ขายคอกกั้นเด็ก pvc มีของพร้อมส่ง จัดส่งทั่วประเทศ สำหรับหัดยืน และเดิน

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 228 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก pvc, คอกกันเด็กราคาถูก, ไม่ใช้น๊อต ไม่ใช้กาว แข็งแรงทนทาน ไม่ล้มไม่โยก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 14 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 217 ครั้ง

www.ohobaby.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 241 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก มีของพร้อมส่ง

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 255 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 224 ครั้ง

ขายด่วน คอนโดพร้อมอยู่ ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ใกล้รถไฟฟ้า BTS เอกมัย ขายถูกเพียง 2.5 ล้าน ต่อรองราคาได้ พร้อมจัดสินเชื่อฟรี

( นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม 23 ก.ย. 2563

ราคา 2,500,000 บาท

เข้าชม 13 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:11:26 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน